VDF

Vätterbygdens Dövas Förening

Kaffelista för höst 2017.

Ni ställer upp som serveringsansvarig för kaffelistan.

Om ni kan inte ställa upp den datum så ni måste meddela någon som kan ställa upp.

Byta varandra.

Kaffelistas namn som ni ansvarig för kaffeservering.

PENSIONÄRSTRÄFF

KL: 10.00 -

ONSDAG 16 AUGUSTI

Berit Nilsson

Bengt Nilsson

ONSDAG 30 AUGUSTI

Ingrid Widegren

Stefan Fransson

ONSDAG 13 SEPTEMBER

Ingvar Johansson

Bengt Engdahl

ONSDAG 27 SEPTEMBER

Gordon Johansson

Monica Johansson

ONSDAG 11 OKTOBER

Inga-Lill Nilsson

Anders Fagerberg

ONSDAG 25 OKTOBER

Anita Carlsson

Roland Carlsson

ONSDAG 8 NOVEMBER

Zinita Carlsson

Åke Andersson

ONSDAG 22 NOVEMBER

Stefan Fransson

Ingvar Johansson

ONSDAG 6 DECEMBER

Berit Nilsson

Bengt Nilsson

KAFFELISTA

HÖST

ÖPPET HUS

KL: 11.00 -

LÖRDAG 12 AUGUSTI

Berit Nilsson

Bengt Nilsson

LÖRDAG 26 AUGUSTI

Mari Eriksson

Inger Littorin

LÖRDAG 9 SEPTEMBER

Ingrid Widegren

Tore Hedin

LÖRDAG 7 OKTOBER

Stefan Fransson

Åke Andersson

LÖRDAG 21 OKTOBER

Kent Ahlgren

Åsa Ahlgren

LÖRDAG 11 NOVEMBER

Eva Hansen

Åsa Gustavsson

LÖRDAG 18 NOVEMBER

Inga-Lill Nilsson

Bengt Engdahl

LÖRDAG 2 DECEMBER

Gordon Johansson

Monica Johansson

KVINNOGILLÉ

KL: 17.00 -

MÅNDAG 21 AUGUSTI

Mari Eriksson

Zinita Carlsson

MÅNDAG 4 SEPTEMBER

Ingrid Widegren

Irene Carlsson

MÅNDAG18 SEPTEMBER

Inga-Lill Nilsson

Eva Hansén

MÅNDAG 2 OKTOBER

Nevena Manojlovska

Åsa Ahlgren

MÅNDAG 16 OKTOBER

Monica Johansson

Åsa Gustavsson

MÅNDAG 30 OKTOBER

Berit Nilsson

Ingrid Widegren

MÅNDAG 13 NOVEMBER

Zinita Carlsson

Irene Carlsson

MÅNDAG 27 NOVEMBER

Mari Eriksson

Inga-Lill Nilsson

MÅNDAG 11 DECEMBER

JULGRÖT

STYRELSE

ONSDAG 12 JULI

SOMMARTRÄFF KL: 15.00

DÖVAS LOKAL

ONSDAG 26 JULI

SOMMARTRÄFF KL: 15.00

DÖVAS LOKAL

LÖRDAG 26 AUGUSTI

KRÄFT- OCH SURSTRÖMMNING KL:

DÖVAS LOKAL

LÖRDAG 14 OKTOBER

MEDLEMSMÖTE