Fritidshemmet Västersol

Vätterbygdens Dövas Förening

Sommarhem Västersol

Västra Kärr

Föreningen har under år 1958 köpt ett sommarhem i Västra Kärr utanför Mullsjö på 5 000kvm.

År 1971 har man byggt in ytterligare 6 nya sovrum och nya toaletter av typ vakuum samt varmt- och kallt vatten installeras. Västersol hade problem med vatten som kom från motorhydrofon vid sjön. Flera gånger hade motorn stannat. Till sist har Västersol beslutat att skaffa egen brunn. Brunnsborrning blev klar under oktober 1974 som resulterade att vattnet blev så fint.

Vädringsaltanen och bastu har byggts ut under år 1976. Under år 1978 fick man tillstånd att bygga ut nya köket och matsal som blev färdigt under samma år.

Invigningen av nya köket och matsal i samband med 20 års jubileum.

Invigningsförättare var Karl-Erik Karlsson från SDR (Sveriges Dövas Riksförbund).

Under år 1983 har man gjort ombyggnad i gammalt sovrum till handikappvänlig toalett och dusch samt byggt ut rullstolsrampen.

I samband med 25 års jubileum som invigts av handikappskonsulent Ingrid Hällvall från landstinget.

Under år 1995 och 1996 har man gjort om- och tillbyggnad av sommarhemmet med Arvsfondens bidrag till moderna sommarhemmet att man hade nya 13 rum, dusch- och handikappvänlig toalett i varje rum.

Sommarhemmet har används som kursverksamhet, veckokurs- och helgkurs som man har genomfört vissa kurser slutet på 90-talet.

Mars månad 2004 beslöt föreningens medlemmar att sälja Västersol.

De personer har byggade Västersol Sommarhem år 1958.

Från vänster:

Acke Fransson, Herold Karlsson, Johan Aronsson, Bengt Rignér, Elvir Nilsson och Holger Carlberg.

© Vätterbygdens Dövas Förening